Wspólnota Emaus

Wspólnota Emaus:

           Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym Terminy spotkań : W każdą niedzielę o godz. 19.00 (z wyjątkiem przerw świątecznych) Miejsce: PMK Kościół Św, Teresy Grote Steenweg 650 2600 Berchem Antwerpia Wspólnota Emaus powstała w lipcu 1994 roku po pierwszej ewangelizacji w PMK w Antwerpii którą przygotowały studentki z Krakowa studiujące w ramach projektu Erasmus. W Polsce brały udział w spotkaniach modlitewnych krakowskiej Wspólnoty Emaus Możemy zatem powiedzieć ze wspólnota w Antwerpii jest „córką” Emaus z Krakowa Głównym celem spotkań modlitewnych jest – jak sama nazwa wskazuje – wspólna modlitwa. Jest to modlitwa uwielbienia Boga śpiewem,modlitwa do Ducha Świętego,modlitwa Słowem Bożym (czytanie i rozważanie tekstów ewangelii z danego dnia) i modlitwa wstawiennicza. W trzecie niedziele miesiąca odprawiana jest Msza Święta animowana przez członków wspólnoty. Eucharystia stanowi centrum wszystkich naszych modlitw i działań. Jest najważniejszym miejscem „rozpoznawania Pana Jezusa przy łamaniu chleba” jak czytamy w ewangelii o uczniach z Emaus( Łk.24;13-35). To jest tez to miejsce w ewangelii, z którego została zaczerpnięta nazwa wspólnoty. W życiu każdego chrześcijanina powinien pojawić się taki moment, w którym „rozpozna”swojego Pana i Zbawiciela oddając Mu siebie i swoje sprawy tak jak On daje się nam w komunii świętej.

           Obecnie opiekunem duchowym wspólnoty jest ks.Ireneusz Ropiak.Jego wieloletnim poprzednikiem był ks.Jan Fecko – obecnie jest w Polsce ( dyrektor Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie).

            W ciągu 20 lat istnienia wspólnoty przewinęło się przez nią wiele osób.Ponad połowa tych, którzy byli na początku wróciła do Polski biorąc czynny udział w życiu parafii i wspólnot w Polsce. Cechą charakterystyczną naszej wspólnoty jest duża rotacja osób ponieważ większość z nas mieszka czasowo w Belgii lub mieszkając na stałe tutaj często wyjeżdża do pozostawionych w Polsce rodzin i domów.Ten fakt jest niewątpliwym utrudnieniem jeśli chodzi o systematyczny udział w spotkaniach modlitewnych i w formacyjnych. Formacja wspólnoty jest co jakiś czas rozeznawana i ustalana w zależności od potrzeb uczestników spotkań. Np. krótko po zorganizowanych w listopadzie 2014 roku rekolekcjach z ojcem Bashoborą rozpoczęliśmy cykl 10 konferencji (głosił ojciec Tomasz Okoń Kapucyn) z zakresu Rekolekcji Odnowy w Duchu Świętym pogłębiających nasze wyznanie wiary. Przystępując do sakramentu pokuty i przyjmując Jezusa jako jedynego Pana i Zbawiciela naszego życia pod koniec tego czasu modliliśmy się także o wylanie darów Ducha Świętego.

           W czerwcu 2015 roku przeżyliśmy piękne rekolekcje o Eucharystii prowadzone przez biblistę z Indii ojca Józefa Maniparambil. Wspólnota co pewien czas modli się prosząc Boga o Słowo na dany czas (tekst Pisma Świętego rzucający światło na nowe zadania i cele).

           Już na początku wspólnej drogi ówcześni animatorzy w oparciu o Słowo Boże rozeznali,że naszym zadaniem jest przede wszystkim głoszenie Miłosierdzia Bożego :”A oto woda wypływała spod prawej ściany świątyni, na południe od ołtarza…” (Ez 47, 1-2. 8-9. 12 ) oraz „Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela” (Mt 10,5-6). Dlatego w dość krótkim czasie postaraliśmy się o obraz Miłosierdzia Bożego a po kilku latach o relikwie św. Siostry Faustyny Kowalskiej, które już od ponad 10 lat są w PMK. Siostra Faustyna jest także patronką naszej wspólnoty a Godzina Miłosierdzia czyli Godzina 15:00 każdego dnia jest czasem naszej duchowej łączności i czasem modlitwy za siebie nawzajem chociażby najkrótszym westchnieniem „Jezu ufam Tobie”.

        Słowo to zostało jeszcze mocniej potwierdzone w 2007 roku tuż po rekolekcjach na temat modlitwy wstawienniczej i modlitwy o uwolnienie prowadzonych przez znanego krakowskiego egzorcystę ks. Jana Reczka ( autora wielu książek o modlitwie wstawienniczej miedzy innymi np.”To Jezus leczy złamanych na duchu”).

           Najważniejszym i największym zarazem (międzynarodowym) zgromadzeniem jakie udało nam się zebrać jest coroczna modlitwa w Godzinie Miłosierdzia Bożego w antwerpskiej Katedrze. Za zgodą ks.Biskupa Johana Bonny i duszpasterza PMK o. Ryszarda Kurowskiego już od 4 lat nasza wspólnota przy wsparciu PMK i przy współpracy z chórem Taize ze Schoten, którym dyryguje Werner van Acker oraz z Piotrem Pałką kompozytorem i dyrygentem krakowskiego chóru Voce Angeli przygotowuje międzynarodową modlitwę do Miłosierdzia Bożego ( zawsze w pierwszą niedziele po Wielkanocy). Członkowie wspólnoty w mniejszym lub większym stopniu angażują się w posługę liturgiczną w PMK. Na przestrzeni minionych lat wielokrotnie organizowaliśmy weekendowe kursy ewangelizacyjne np kurs „Nowe życie z Bogiem”,także wspomniany kurs modlitwy wstawienniczej,kurs wspólnoty,kurs „Umiłowany uczeń Jezusa”, Rekolekcje dla małżeństw „Mężczyzną i niewiastą stworzył ich”,rekolekcje”Wiara” w Roku Wiary. Prowadziliśmy także adoracje modlitwy i ewangelizacje w PMK. Pomagaliśmy w prowadzeniu śpiewów dla dzieci (w przygotowaniach do Pierwszej Komunii i Bierzmowania).

          Bardzo ważnym elementem życia wspólnoty jest wspólne świętowanie. Opłatek,spotkanie wielkanocne,imieniny naszego opiekuna duchowego to najczęstsze okazje by spotkać się nie tylko na Mszy Świętej czy modlitwie,ale także przy bogato zastawionym stole. Każdy przynosi wtedy ze sobą to co może według zasady ” coś dobrego dla bliźniego”. Jest to czas radości i dziękczynienia,wspominania wspólnie przebytej drogi i nawiązywania trwałych przyjaźni. Dzięki łączności z miejscowymi wspólnotami otwierają się coraz to nowe obszary współpracy z kościołem lokalnym.Przypomnę tylko, ze w maju tego roku organizowaliśmy(od strony polskiej) wspólnie z Belgami „Marsz dla życia i rodziny”. Braliśmy też trzykrotnie już udział w Procesjach Różańcowych a także w procesji Bożego Ciała.

           Od 1999 roku kiedy to w PMK była peregrynacja figurki Matki Bożej Fatimskiej. Wspólnota Emaus została poświęcona Matce Bożej i od tamtej pory na początku każdego naszego spotkania modlimy sie cząstką Różańca.Doświadczamy bardzo wyraźnie opieki Niepokalanej Maryi.Zawsze kiedy to jest możliwe bierzemy udział w Nabożeństwie Fatimskim a wielu z nas także w pierwszosobotnich adoracjach i w Mszach Świętych w święta Maryjne. Osoby które prowadziły wspólnotę w ciągu lat jej istnienia to: Jola i Marta Libura, Ola Łabędzka i Tomek Porąbka (obecnie małżeństwo ) oraz Bartek Syrek, Janusz Kolbusz i Ania Imiołek. Obecnie liderem wspólnoty jest Marzena Jabłońska.

          W ostatnim czasie Wspólnota Emaus zorganizowała dla środowiska Polaków w Antwerpii rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego z ojcem Pawłem Drobotem redemptorystą z Krakowa,rekolekcje „Ufać Jezusowi” z ojcem Johnem Bashoborą z Ugandy,warsztaty o religiach wschodu z Siostrą Michaelą Pawlik dominikanką,rekolekcje „Eucharystia” z biblistą ojcem J.A.Maniparambil a w ostatni weekend mini rekolekcje „Jezus Król Miłosierdzia.Uzdrowieni i uwolnieni przez Miłosierdzie Boże” z ojcem Antonello Cadeddu z Brazyli który prowadzi tam wspólnotę Przymierze Miłosierdzia.

              Wśród wielu „świateł” Słowa Bożego które Wspólnota Emaus otrzymała na modlitwie Jest jeden fragment w którym Bóg mówi do nas z czułością usuwając wszelki lek i nieśmiałość spowodowaną naszą grzesznością i małością.

             A brzmi on : ” Nie bój się, mała trzódko, gdyż spodobało się Ojcu waszemu dać wam królestwo.Sprzedajcie wasze mienie i dajcie jałmużnę!Sprawicie sobie trzosy, które nie niszczeją,skarb niewyczerpany w niebie, gdzie złodziej się nie dostaje ani mól nie niszczy.Bo gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze” (Łk 12,32-34).