Ministranci

W naszej parafii odpowiedzialnym za grupę ministrantów jest Arek Sokołowski. Na Nim spoczywa odpowiedzialność za formację ministrantów na szczególne uroczystości w naszym kościele. Zastępcą jest Piotr Kożuch.

Ministranci według zdjęć:

Arek Sokołowski – odpowiedzialny

Victor Kosiak

Nikolas Kozak

Jan Furmański

Piotr Kożuch – zatępca

Jakub Borczuch

Patryk Kruczek

Gabriel Kozłowski

Eryk Kowalczyk

Julian Kowalczyk