Weekend w ciszy


Pustynia pod płaszczem Maryi
w Meersel Dreef 

Duchowość czasu pustyni

Pustynia

Wyprowadziłem ich z ziemi egipskiej i przywiodłem ich na pustynię. Dałem im moje nakazy i nauczyłem ich moich praw. Człowiek, który je wypełnia, otrzyma przez nie życie. Dałem im też moje szabaty na znak więzi między Mną a nimi, aby poznano, że Ja jestem PANEM, który ich uświęca. (Ez 20, 10-12).

Duchowy Egipt

Duchowym Egiptem jest nasz egoizm i życie „po naszemu”. Jakże wielokrotnie możemy się przekonać o tym; że nie jesteśmy bogami ani dla siebie samych ani dla innych. Nie jesteśmy w stanie o własnych siłach żyć tak, jak Bóg przykazuje. Nie jesteśmy też w stanie być dla naszych bliskich takimi, jakimi chcieliby nas widzieć. Nasze doświadczenia życiowe bardzo jasno pokazują nam własną samo niewystarczalność i ogromną potrzebę Siły Większej niż my sami, tę Siłę my chrześcijanie odkrywany jako Łaskę samego Boga, który udzie się nam, i nas prowadzi na drogach naszego życia. Zatem pustynia jest miejscem intensywnego poszukiwania Boga, gdzie Bóg i Jego działanie może być dostrzeżone i przyjęte. W zabieganej codzienności, pochłonięci tysiącem spraw, możemy nie zauważać działania Bożego, Jego miłości do nas. Stąd potrzeba wyjścia z codzienności, wyciszenia swojego chaosu, by móc do codzienności wrócić przemienionym.

Maryja-Nauczycielka-Matka Uczniów Jezusa

Nasz rozwój jako uczniów Jezusa bierze swój przykład z Maryi Dziewicy, która jest najdoskonalszą uczennicą Jezusa. Jej to właśnie Syn Boży powierzył wszystkich swoich naśladowców, których symbolizuje Jan apostoł- umiłowany uczeń. Całe życie Maryi było przeżywane „pod okiem Boga”. Ona nieustannie była z Nim w bliskiej relacji miłości, co nie oznacza łatwości jej życia, i łatwości w rozumieniu dróg Bożych.

Doświadczenie bliskości Boga

Maryja żyje w bliskości Boga zanurzonej w zwykłej codzienności. Maryja nie wyjeżdżała na swoje rekolekcje w ciszy, nie należała do jakiejś małej wspólnoty formacyjnej gromadzącej się co tydzień na wspólnej modlitwie i dzieleniu Słowem. Czy więc wystarczy nam zwykłe życie codzienne i nie musimy się starać o naszą formację? Bynajmniej. Różnica między nami a Maryją jest taka:

 • jesteśmy zranieni grzechem pierworodnym i ciągnie nas do grzechu
 • grzech wykrzywił nam obraz Boga dobrego, miłującego i bliskiego człowiekowi
 • nie jesteśmy pełni łaski przez nasze upodobanie w grzechach i egoiźmie

Różnic, ale też podobieństw między nami a Maryją można by podawać w nieskończoność. Jesteśmy do Maryi podobni chociażby przez to, że:

 • tak jak ona jesteśmy dziećmi Boga
 • tak jak ona jesteśmy uczniami Jezusa
 • tak jak ona jesteśmy zaproszeni do szczególnej bliskości z Bogiem, w czym jako chrześcijanie upatrujemy nasze szczęście i życiowe spełnienie


Formacja modlitewna

Żeby ideał stał się rzeczywistością, potrzeba naszego zaangażowania w formację ucznia. Trzeba na poważnie zabrać się do modlitwy i słuchania Bożego Słowa. W dzisiejszej kulturze dominuje hałas dźwięków i obrazu. Nieustannie jesteśmy bombardowani informacjami, które zagłuszają jedyny i niepowtarzalny głos, który niesie pociechę dla duszy, jest to głos Boga, który do nas przemawia. On nieustannie do nas mówi, jednak my mamy ogromną trudność w usłyszeniu tego pokornego i cichego głosu, gdyż nasze życie kręci się wokół naszego niezaspokojonego „ego”. Krążymy wokół nas samych, wokół naszych własnych zajęć, problemów, próbujemy sami po swojemu, według własnych zamiarów rozwiązywać swoje problemy, i doświadczamy frustracji, bo przecież tak bardzo chcemy je rozwiązać, jednak nam się to ciągle nie udaje. każdy z nas ma w sobie jakąś trudność, z którą nie potrafi sobie poradzić. Nie jesteśmy bogami, jesteśmy ludźmi, którzy chcą posiąść boskie zdolności i na nowo w naszym życiu rozgrywa się dramat ludzi, którzy utracili Raj – Adama i Ewy.

Modlitwa-ukojenie

Zmagamy się ze sobą i z innymi, i zaczynamy być coraz bardziej zmęczeni, sfrustrowani, zniechęceni. Każdy z nas szuka wypoczynku. Wszyscy potrzebujemy siły do spełniania codziennych obowiązków. Warto tutaj zadać sobie pytanie: jak wypoczywamy? Jaka jest jakość naszego wypoczynku? Czy nasz wypoczynek zbliża nas do Boga? Czy modlitwa może być również wypoczynkiem, czy tylko jeszcze kolejną mało satysfakcjonującą, wymagającą trudu czynnością?

Kontemplacja

Kontemplacja – najogólniej rzecz biorąc to miłosne trwanie przy Bogu i spoglądanie w wierze na Jezusa (Wikipedia). Kontemplacja obecna jest w wielu religiach i kulturach. Na pozór wydawać się może, że wszędzie wygląda ona tak samo. Otóż w Chrześcijaństwie czynność modlitewna dokonuje się poprzez otwieranie się na łaskę Boga. To otwieranie się na Boga to:

 • szukanie kontaktu z Bogiem
 • zapraszanie Go do swojego serca
 • trwanie w Nim
 • wsłuchiwanie się w Jego Słowo (medytacja Słowa Bożego)
 • uczestniczenie i trwanie w więzi we wspólnocie uczniów (Kościół).

Chrystus nie umarł tylko za indywidualnego człowieka, lecz za nas wszystkich, wszystkich ludzi. Bóg wszędzie i zawsze jest ten sam, kochający, miłosierny, szukający człowieka. Również niezmienne jest Jego Słowo: mocne jak miecz, dotykające głębi człowieka, oddzielające ziarno od plew. Słowo Boga niesie pociechę i nadzieję, nawet jeśli gromi nasze błędy. Ludzie się zmieniają, zmieniają się obyczaje, mentalność, nawet moralność, a Bóg do każdego pokolenia wychodzi z tym samym zaproszeniem, On każdego człowieka zaprasza nieustannie do wzajemnej bliskości z Nim i drugim człowiekiem-komunii (co m m u n i o – łac. współdzielić). To, do czego Bóg nas zaprasza, to komunia z NIM i z drugim człowiekiem. A żyć w komunii, to żyć w harmonii, żyć w bliskości, to żyć w rzeczywistości, której Panem i Królem jest Jezus Chrystus. A Maryja Dziewica, wolna od grzechu, ochrania Uczniów Jezusa. Jako najlepsza Nauczycielka prowadzi ich drogą zasłuchania w Boga, drogą pokory i cichości, drogą miłości wzajemnej, drogą pokoju i dobra, które płyną z samego źródła, którym jest Trój-jedyny Bóg.

Plan pustyni

Piątek

19.00 kolacja, wprowadzenie w czas pustyni, lectio Ewangelii,  rozpoczęcie milczenia

Sobota

7.00 Lectio Divina

8.00 śniadanie, kawa

9.00-11.30 modlitwa w kościele

12.00 obiad, kawa, czas wolny

13.30 rozmowy indywidualne

17.30 Eucharystia w kościele

19.00 kolacja

20.00 echo pustyni, zakończenie milczenia

Niedziela

8.00 śniadanie, czas wolny, zakończenie pustyni

Informacje dodatkowe

▪ Śniadania i kolacje we własnym zakresie. Prowiant, poszwy na pościel, ręczniki, przywozimy ze sobą. Opcjonalnie na własny koszt możliwość posiłku w tawernie „Zevenster” obok klasztoru.

▪Warunki noclegowe

skrzydło klasztorne:

12 pokoi jednoosobowych,

1 pokój 3 osobowy.

Łazienki w skrzydle klasztoru

Zapisy:

Br. Przemysław Kryspin OFMCap

tel. 0472012546

E-mail: br.przemek79@gmail.com

▪ Koszt:  60 E

Możesz również polubić…