Pierwsza komunia

Dzień skupienia dla rodziców których dzieci przygotowują się do I Komunii świętej odbędzie się w kaplicy u ojców Kapucynów przy ulicy Ossenmarkt 14. w dniu 18.03.2012. Poprowadzi je i pomoże nam je przeżyć lic. ks. Michał Bator pracujący na misji w Czechach w Kralupy nad Vltavou. Myślą przewodnią tego dnia skupienia będzie „Komunia św. i co dalej……..” Rodzice przygotowują się już na ten dzień. Czynią refleksję nad konkretnymi pytaniami:

1. Jak przeżywam niedzielę?

2. Czy niedziela oprócz odpoczynku fizycznego jest czasem odpoczynku duchowego? (jak to rozumiesz?).

3.Czy uczestniczę w Eucharystii z obowiązku jako chrześcijanin, czy idę z radością na to spotkanie?

4.Co jest trudnością dla mnie w zrozumieniu Eucharystii?

5. Co chciałbym/a zgłębić podczas dnia skupienia (18.03) jaki aspekt eucharystyczny?

Oto kilka refleksji rodziców:

 • życie na obczyźnie …. rodzina – jej wartości?…czy pielęgnujemy to co było nam wpojone w młodości podczas lekcji religii oraz przez rodziców? Czy pamiętamy o wartościach religijnych….

 • to pytania sprawia mi problem w odpowiedzi, ponieważ do teraz myślałem, że rozumiem co to jest Eucharystia….

Chciałbym bardziej zrozumieć poświęcenie Pana Jezusa dla nas ….Przemianę chleba i wina….

 • chciałabym aby ten dzień był dla mnie wyjątkowy taki jak za dawnych czasów gdzie chodząc do Kościoła chcę być z Bogiem, dziękować Mu , przepraszać i prosić. Bo mam za co Go przepraszać, dziękować i prosić….

 • ..słyszymy o tajemnicy przemienienia, tego w czasie Mszy tak do końca nie widzimy, nie możemy sprawdzić, a mimo wierzymy…..

 • Po ciężkiej pracy w tygodniu szczególnie szanujemy niedzielę, skupiamy się na rodzinie odpoczynku. Staramy się uczestniczyć we Mszy św. wyciszyć się pomodlić za nas i rodzinę….

 • ……modlitwa wspierania rodziców w chrześcijańskim wychowaniu naszych dzieci, pełnym miłości i wierności w Słowo Boże…..

 • chciałabym zgłębić dotychczasową relację z Bogiem….

 • ..w jakim momencie Eucharystii chleb zamienia się w Ciało Chrystusa…

 • .w jaki sposób się modlić przed i po Komunii św.……

 • .pragnę zgłębić spowiedź i odpuszczenie grzechów, dawanie rozgrzeszenia…. ponowne małżeństwo jednego z małżonków….. w jaki sposób możemy uczestniczyć w Eucharystii jeśli żyjemy w związku nieformalnym….

 • .w czym powinien wyrażać się szacunek człowieka do człowieka….