ROK   KATECHETYCZNY 2021-2022

Słowo  dla  Rodziców  dzieci  klas  I  i  II  przygotowujących się  do  I  komunii  świętej  w  roku  szkolnym 2020/2021

Witam wszystkich serdecznie dane nam jest żyć na ziemi belgijskiej każdy znalazł się tutaj z różnego powodu. Żyjemy tutaj gdzie nie zawsze respektowane są wartości i życie według przykazań Bożych. Pracując w Antwerpii od 2011 roku chciałabym zachęcić wszystkich rodziców którzy mają dzieci w takim wieku w którym będą przygotowywać się do I komunii św. Całe przygotowanie obejmuje dwa lata więc każde dziecko powinno rozpocząć katechezę w I klasie tzw. przygotowanie dalsze. Przygotowanie bliższe odbywa się w II klasie połączone z regularnymi spotkaniami w kościele św. Teresy od Dzieciątka Jezus na Berchemie. Ramowy program to :

  1. Obowiązkowe uczestnictwo w katechezie szkolnej oraz przy Polskiej wspólnocie kościoła katolickiego
  2. Dzieci które mają przyjąć Komunię świętą w parafiach belgijskich są zobowiązane do uczestnictwo w katechezie szkolnej oraz Polskiej wspólnocie kościoła katolickiego
  • Dotyczy to również dzieci które przystąpią do I komunii świętej w Polsce
  1. Program katechetyczny obejmujący zakres wiedzy jest dostosowany do wieku dzieci i zatwierdzony przez Ogólnopolski Program Nauczania Religii, dlatego jest obowiązkowy.

Proszę o rozważenie tych informacji mając na celu dobro dzieci oraz troskę ich o formację religijną.

Swoje umysły – kochane dzieci – będziecie przygotowywać na katechezie, gdy będziecie solidnie się uczyć, poznawać Jego Samego jak i Jego naukę. Przez to będziecie się do Niego zbliżać. Swoje serca przygotowywać będziecie wtedy, gdy będziecie się pięknie modlić: codziennie w domu, co tydzień na niedzielnych Mszach św. i na naszych wspólnych modlitewnych spotkaniach  w kościele. Będziemy serca nasze przygotowywać modląc się i słuchając Słowa Bożego, słowa, które kieruje do nas Bóg.   „Umiłowani! Usiłujcie zachować jedność ducha…” /z Liturgii Słowa/

Pierwsza Spowiedź i Pierwsza Komunia św. jest ważnym elementem wychowania chrześcijańskiego. Niech Wasze dziecko  w miłej domowej atmosferze odczuje Waszą rodzicielską miłość i doświadczy matczynej i ojcowskiej troski, która objąć powinna całokształt wychowania, również religijnego.  W zewnętrznych przygotowaniach Pierwszej Komunii nie zapomnijcie, a wręcz przeciwnie, postawcie na pierwszym miejscu przygotowanie intelektualne i duchowe, które w przyszłości przyniesie szlachetne i piękne owoce dzisiejszego zatroskania, da Wam satysfakcje z dobrze wypełnionego obowiązku i radość ze szczęścia własnego dziecka.

 Z poważaniem s. Małgorzata Lubas

Franciszkanka Misjonarka Maryi – katechetka

Może Ci się również spodoba