Katecheza 2023-24

NAUKA  RELIGII  

SŁOWO  od s. Małgorzaty i katechetów dla rodziców którzy posyłają dziecko na lekcje religii

Słowa do rodziców i dla przyszłych osób (dzieci i młodzież) które pragną pogłębić swoją wiedzę religijną i życie wiarą które swój początek ma w czynie tzn. w aktywnym uczestnictwie w lekcjach religii. Ewangelizacja ma kilka form. Jedną z nich jest katechizacja dzieci i młodzieży szkolnej. Lekcje religii odbywają się w Polskiej szkole podlegają jednak pewnym specyficznym regułom. Same lekcje religii odbywają się przed lekcjami lub po lekcjach.  Bardzo ważne jest aby osoby zainteresowane jak najszybciej w początkowych dwóch tygodniach zgłosiły się do osób które odpowiadają za daną klasę podczas katechezy. Zdarza się że brakuje, miejsc w klasie i szkoła nie dokonuje już zapisów i informuje że nie ma miejsc, przeciwnie jest z lekcjami religii – religia jest odrębną lekcją więc zawsze są miejsca dla dziecka lub młodzieży. W programie nauczania w szkole katecheza nie jest przedmiotem obowiązkowym – dlatego z tego wynikają określone konsekwencje.

ZALETY  TRUDNOŚCI
– Rodzice zapisują dziecko na katechezę      i czynie uczestniczą dowożąc dziecko na wyznaczoną godzinę religii
– Trudno jest nakłonić do obecności na katechezie
– Uczestnictwo dziecka na katechezie pokryte jest   z pogłębieniem swojej wiary podczas niedzielnej mszy św. – Obecności mają charakter „w kratkę”
– Ci, którzy przychodzą robią to z własnego wyboru (lub rodziców ) – Dyscyplina na lekcji jest trudna do utrzymania:

  • używanie GSM / zabawa GSM
  • głośne rozmowy / kłótnie
  • siadanie na ławce lub pod
  • leżenie na podłodze

spożywanie śniadania w trakcie lekcji

– Lekcje przez swój spontaniczny charakter (o tyle, o ile go posiadają) stają się platformą wymiany myśli, omawiania problemów i napotkanych zjawisk, pytań i odpowiedzi. – Obowiązkowość:

  • przynoszenie katechizmów  i zeszytu ćwiczeń
  • zapisywanie podanych wiadomości
  • odrabianie zadań domowych

zapamiętanie/zapisanie co było zadane

– Przykład rodziców pociąga i jest nieodłączną pomocą w pogłębieniu wiedzy religijnej – Dzisiejsze pokolenie dzieci żyje w wielkim świecie wirtualnym (tzn. wiele godzin spędzają przed ekranem komputera, często pozostają same)  później w szkole chcą bardzo zwrócić na siebie uwagę przez swoje zachowanie chcą być zauważone nie patrząc na to że w klasie jest 20 -25 dzieci
– Niejednokrotnie sami rodzice czynnie uczestnicząc w nauce dzieci religii sami zgłębiają swoją wiarę – Trudno jest realizować program nauczania jeśli zdarzają się nieobecności danego dziecka gdyż nie ma czasu na powtarzanie przewidzianego materiału

Możesz również polubić…